वेब कॅप्चर आणि रूपांतरित करण्यासाठी साधने
ग्रॅबझिटचा ऑनलाईन समुदाय

दरमहा जास्तीत जास्त कॅप्चर

कॅप्चरची गणना कशी करावी? उदाहरणार्थ कॅप्चरमध्ये पृष्ठनिहाय किंवा सनदनिहाय कलकत्ता. कृपया मला कळवा

9 जून 2020 रोजी अज्ञात द्वारा विचारले

हे प्रत्येक दस्तऐवज आधारावर केले. येथे काही आहे अधिक माहिती.

9 जून 2020 रोजी ग्रॅबझिट सपोर्टद्वारे उत्तर दिले