वेब कॅप्चर आणि रूपांतरित करण्यासाठी साधने
ग्रॅबझिटचा ऑनलाईन समुदाय

ग्रॅबझिटकडून आयपी श्रेणीची विनंती

हाय,

विनंत्या करण्यासाठी ग्रॅबझिटचा वापर करणारे आयपी श्रेणी मला सांगू शकाल?

मला हे आयपी माझ्या ग्रॅबझिटच्या कामासाठी माझ्या फायरवॉलमध्ये मंजूर करणे आवश्यक आहे.

आगाऊ धन्यवाद.

गुरुवारी, 6 फेब्रुवारी, 2020 12:22:01 दुपारी एडुआर्डो कॅस्ट्रोने विचारले

दुर्दैवाने आम्ही हे करू शकत नाही कारण IP पत्ते नेहमी बदलत असतात. आपण आपल्या सुरक्षित करू शकता ही माहिती वापरुन कॉलबॅक यूआरएल.

गुरुवारी, 6 फेब्रुवारी, 2020 12:29:51 संध्याकाळी GrabzIt समर्थन द्वारे उत्तर दिले