वेब कॅप्चर आणि रूपांतरित करण्यासाठी साधने

GrabzIt चे API सुरक्षितपणे कसे वापरावे?

कधीकधी GrabzIt वर पाठविलेली माहिती निसर्गात संवेदनशील असू शकते. त्या डेटाचे संरक्षण करण्यात आम्ही एसएसएल वापरण्याची क्षमता प्रदान करतो म्हणजे ग्रॅबझआयटी च्या एपीआय वर पाठविल्या जाणार्‍या सर्व माहिती कूटबद्ध केल्या जातील. हे करण्यासाठी आपल्याला खाली दर्शविल्यानुसार एसएसएल वापरण्यासाठी फक्त ग्रॅबझीटला सूचना देणे आवश्यक आहे.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.UseSSL = true;
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.UseSSL(true);
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").UseSSL().ConvertURL("http://www.spacex.com").Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.use_ssl(true);
client.url_to_image("http://www.spacex.com");
client.save_to("spacex.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->UseSSL(1);
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com");
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->UseSSL(true);
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com");
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.UseSSL(True)
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com")
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&url=http%3A%2F%2Fwww.spacex.com
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.use_ssl(true)
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com")
grabzIt.save_to("spacex.jpg")

आपण कॅप्चरची सामग्री अगदी उच्च पातळीपर्यंत संरक्षित करू इच्छित असल्यास, आपण देखील करू शकता कॅप्चर कूटबद्ध करा ते तयार होताच.