वेब कॅप्चर आणि रूपांतरित करण्यासाठी साधने

पीडीएफ दस्तऐवजांमध्ये बुकमार्क किंवा बाह्यरेखा कसे जोडावे?

वेबपृष्ठावरील आयटम मुख्य सामग्रीनंतर लोड होत आहे

GrabzIt PDF च्या अंगभूत बाह्यरेखा सुविधेचा वापर करून PDF दस्तऐवजात आपोआप बुकमार्क जोडू शकते, जे कार्यक्षमतेच्या सामग्री सारणीची प्रतिकृती बनवते.

हे करण्यासाठी खाली दर्शविल्यानुसार बाह्यरेखा पॅरामीटर समाविष्ट करा. बुकमार्कच्या नावांसाठी वापरल्या जाणार्‍या या घटकांच्या मजकूरासह बुकमार्क व्युत्पन्न करण्यासाठी एचएक्सएनयूएमएक्स आणि एचएक्सएनयूएमएक्स घटकांच्या वेब पृष्ठाच्या एचटीएमएलचे विश्लेषण करून बाह्यरेखा आपोआप तयार होईल, याव्यतिरिक्त, बुकमार्क सूचीमध्ये एचएक्सएनयूएमएक्स घटक अंतर्गत स्वयंचलितपणे एचएक्सएनयूएमएक्स घटक नेस्ट केले जातील.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.IncludeOutline = true;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setIncludeOutline(true);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "includeoutline": 1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"includeOutline":true};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->includeOutline(1);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setIncludeOutline(true);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.includeOutline = true
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&includeoutline=1&format=pdf&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.includeOutline = true
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

बुकमार्क आणि बाह्यरेखा सानुकूलित करणे

पीडीएफमध्ये रूपांतरित होणार्‍या एचटीएमएलमध्ये बदल करून बुकमार्क कस्टमाइझ केले जाऊ शकतात. H2 बुकमार्क देऊन कोणत्याही घटकामध्ये जोडले जाऊ शकते GrabzItBookmarkH2 CSS क्लास, त्याचप्रमाणे H3 बुकमार्क एका घटकास नियुक्त करून जोडला जाऊ शकतो GrabzItBookmarkH3 CSS वर्ग. जर तुम्हाला HTML घटक बुकमार्क म्हणून वापरला जाण्यापासून वगळायचा असेल तर तुम्ही नियुक्त करू शकता GrabzItBookmarkExclude घटकाचा वर्ग. बुकमार्क सानुकूलित करण्यासाठी हे विशेष CSS वर्ग वापरण्याचे उदाहरण खालील HTML मध्ये दर्शविले आहे.

<html>
	<body>
		<h2 class="GrabzItBookmarkExclude">My Article</h2>
		<p>Ignorant branched humanity led now marianne too strongly entrance.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH2">Start here</span>
		<p>Rose to shew bore no ye of paid rent form.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH3">Then read this</span>
		<p>She which are maids boy sense her shade.</p>
	</body>
</html>