वेब कॅप्चर आणि रूपांतरित करण्यासाठी साधने

अ‍ॅनिमेटेड जीआयएफचे आकार-आकार कसे घ्यावे?

अॅनिमेटेड जीआयएफचे परिमाण GrabzIt मध्ये अचूकपणे निर्दिष्ट केले जाऊ शकतात, तर तुम्ही फक्त -1 म्हणून परिभाषित केलेल्या दुसर्या परिमाणेसह एक परिमाण देखील निर्दिष्ट करू शकता.

हे व्हिडिओला निर्दिष्ट परिमाणाच्या आकारात स्केल करेल, इतर अनिर्दिष्ट परिमाण देखील त्याच प्रमाणात कमी केले जातील. तथापि, स्रोत व्हिडिओच्या आकारमानानुसार अनिर्दिष्ट परिमाणाचा आकार नक्कीच बदलू शकतो.

या तंत्राचा फायदा असा आहे की ते कोणत्याही पॅडिंग किंवा क्रॉपिंगशिवाय संपूर्ण व्हिडिओला लहान आकारात कमी करण्यास अनुमती देते. खाली 200px रुंदी असलेले अॅनिमेटेड GIF आणि स्त्रोत व्हिडिओ रुंदीच्या 200px रुंदीच्या गुणोत्तरानुसार स्वयं-आकारात असलेली उंची दर्शवणारे उदाहरण आहे.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
AnimationOptions options = new AnimationOptions();
options.Width = 200;
options.Height = -1;
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
AnimationOptions options = new AnimationOptions();
options.setWidth(200);
options.setHeight(-1);
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", 
{"format":"gif", "width":200, "height":-1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", 
{"width":200, "height":-1});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItAnimationOptions->new();
$options->width(200);
$options->height(-1);
$grabzIt->URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItAnimationOptions();
$options->setWidth(200);
$options->setHeight(-1);
$grabzIt->URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItAnimationOptions.GrabzItAnimationOptions()
options.width = 200
options.height = -1
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=gif&width=200&height=-1&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da1Y73sPHKxw
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::AnimationOptions.new()
options.width = 200
options.height = -1
grabzIt.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

गणना करताना अॅनिमेटेड GIF चे एकूण रिझोल्यूशन, तुमच्या वर्तमान पॅकेजवर अनुमती आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी, त्याऐवजी स्वयं-आकार न देणार्‍या परिमाणाचे मूल्य वापरले जाते.