वेब कॅप्चर आणि रूपांतरित करण्यासाठी साधने

एखादे वेब पृष्ठ रुपांतरित करण्यापूर्वी ते कसे बदलता?

वेब पृष्ठ बदला

तुम्ही प्रतिमा, PDF किंवा DOCX म्हणून कोणत्याही पृष्ठाचे HTML कॅप्चर करण्यापूर्वी ते बदलू शकता.

हे करण्यासाठी तुम्हाला तुम्ही वापरत असलेल्या प्रोग्रामिंग भाषेतील योग्य पद्धत वापरून HTML पृष्ठावरील मजकूर वाचणे आवश्यक आहे. एकदा तुम्ही हे केल्यावर HTML मध्ये बदल करा, ज्याचे उदाहरण खाली दाखवले आहे. नंतर अॅड्रेस पॅरामीटर ज्यामधून सामग्री वाचण्यासाठी वापरला जातो त्याचवर सेट करा. हे सुनिश्चित करेल की समान URL वापरून वेब पृष्ठ कॅप्चर केले गेले आहे, जेणेकरून कोणतीही संबंधित संसाधने योग्यरित्या प्रस्तुत केली जातील.

string html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Address = "http://www.example.com/index.html";
grabzIt.HTMLToImage(html, options);
grabzIt.SaveTo("result.jpg");
String html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setAddress("http://www.example.com/index.html");
grabzIt.HTMLToImage(html, options);
grabzIt.SaveTo("result.jpg");
var grabzit = require('grabzit');

var html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.html_to_image(html,{"address":"http://www.example.com/index.html"});
client.save_to("result.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$html = ""; #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html			
#alter HTML
html .= "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->address("http://www.example.com/index.html");
$grabzIt->HTMLToImage($html,$options);
$grabzIt->SaveTo("result.jpg");
$html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html	
//alter HTML
$html .= "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setAddress("http://www.example.com/index.html");
$grabzIt->HTMLToImage($html, $options);
$grabzIt->SaveTo("result.jpg");
html = "" #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html	
#alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>"
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.address = "http://www.example.com/index.html"
grabzIt.HTMLToImage(html, options)
grabzIt.SaveTo("result.jpg")
html = "" #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
#alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.address = "http://www.example.com/index.html"
grabzIt.html_to_image(html, options)
grabzIt.save_to("result.jpg")