वेब कॅप्चर आणि रूपांतरित करण्यासाठी साधने

पीडीएफ दस्तऐवजांमध्ये बुकमार्क किंवा बाह्यरेखा कसे जोडावे?

वेबपृष्ठावरील आयटम मुख्य सामग्रीनंतर लोड होत आहे

ग्रॅबझीट पीडीएफच्या अंगभूत बाह्यरेखा सुविधेचा वापर करुन स्वयंचलितपणे पीडीएफ दस्तऐवजात बुकमार्क जोडू शकते, जे कार्यक्षमतेच्या सामग्रीची सारणी पुन्हा बनवते.

हे करण्यासाठी खाली दर्शविल्यानुसार बाह्यरेखा पॅरामीटर समाविष्ट करा. बुकमार्कच्या नावांसाठी वापरल्या जाणार्‍या या घटकांच्या मजकूरासह बुकमार्क व्युत्पन्न करण्यासाठी एचएक्सएनयूएमएक्स आणि एचएक्सएनयूएमएक्स घटकांच्या वेब पृष्ठाच्या एचटीएमएलचे विश्लेषण करून बाह्यरेखा आपोआप तयार होईल, याव्यतिरिक्त, बुकमार्क सूचीमध्ये एचएक्सएनयूएमएक्स घटक अंतर्गत स्वयंचलितपणे एचएक्सएनयूएमएक्स घटक नेस्ट केले जातील.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.IncludeOutline = true;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setIncludeOutline(true);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "includeoutline": 1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"includeOutline":true};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->includeOutline(1);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setIncludeOutline(true);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.includeOutline = true
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&includeoutline=1&format=pdf&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.includeOutline = true
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

बुकमार्क आणि बाह्यरेखा सानुकूलित करणे

बुकमार्क पीडीएफमध्ये रुपांतरित होणार्या HTML बदलून सानुकूलित केले जाऊ शकतात. एचएक्सएनयूएमएक्स बुकमार्क देऊन कोणत्याही घटकामध्ये ते जोडले जाऊ शकते GrabzItBookmarkH2 सीएसएस वर्ग, त्याचप्रमाणे एचएक्सएनयूएमएक्स बुकमार्क एका घटकास निर्दिष्ट करुन त्यास जोडला जाऊ शकतो GrabzItBookmarkH3 सीएसएस वर्ग. आपण एखादा HTML घटक बुकमार्क म्हणून वापरण्यापासून वगळायचा असेल तर आपण असाइन करू शकता GrabzItBookmarkExclude घटक वर्ग. बुकमार्क सानुकूलित करण्यासाठी हे विशेष सीएसएस वर्ग वापरण्याचे उदाहरण खालील एचटीएमएलमध्ये दर्शविले आहे.

<html>
	<body>
		<h2 class="GrabzItBookmarkExclude">My Article</h2>
		<p>Ignorant branched humanity led now marianne too strongly entrance.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH2">Start here</span>
		<p>Rose to shew bore no ye of paid rent form.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH3">Then read this</span>
		<p>She which are maids boy sense her shade.</p>
	</body>
</html>