वेब कॅप्चर आणि रूपांतरित करण्यासाठी साधने

वेब स्क्रीनशॉटवर अ‍ॅडव्हर्ट्स अवरोधित करणे

जाहिराती काढून टाकत आहे

अ‍ॅडव्हर्ट्स काही वापरकर्त्यांसाठी स्क्रीनशॉट नष्ट करू शकतात, सुदैवाने ग्रॅबझ्ट आमच्या जाहिरात डोमेनच्या काळ्या यादीशी जुळणार्‍या सर्व विनंत्यांना अवरोधित करून वेब स्क्रीनशॉटवरील जाहिरातींना अवरोधित करू शकते. वेबसाइटवर अ‍ॅडव्हर्टीव्ह्ज ब्लॉक करण्याचाही अतिरिक्त फायदा होतो स्क्रीनशॉट व्युत्पन्न करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे.

अ‍ॅडव्हर्ट्स ब्लॉक करण्यासाठी खाली दर्शविल्याप्रमाणे फक्त नोएड्स पॅरामीटर सेट करा.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.NoAds = true;

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setNoAds(true);

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", {"noads":1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

client.url_to_image("http://www.spacex.com", {"noAds":true});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
}); 	
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->noAds(1);
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setNoAds(true);

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.noAds = True

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&noads=1&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.noAds = true

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")