वेब कॅप्चर आणि रूपांतरित करण्यासाठी साधने

अ‍ॅनिमेटेड जीआयएफचे आकार-आकार कसे घ्यावे?

अ‍ॅनिमेटेड जीआयएफचे परिमाण ग्रॅबझीटमध्ये निश्चित केले जाऊ शकतात परंतु आपण फक्त एक्सएन्एमएक्स म्हणून परिभाषित केलेल्या इतर परिमाणांसह निर्दिष्ट करू शकता.

हे व्हिडिओला निर्दिष्ट परिमाणांच्या आकारात मोजेल, इतर अनिर्दिष्ट परिमाण देखील त्याच प्रमाणात कमी केले जाईल. तथापि स्त्रोत व्हिडिओच्या परिमाणानुसार अनिर्दिष्ट आकाराचे आकार निश्चितच बदलू शकतात.

या तंत्राचा फायदा असा आहे की तो संपूर्ण व्हिडिओ कोणत्याही पॅडिंग किंवा क्रॉपिंगशिवाय लहान आकारात लहान करण्यास परवानगी देतो. खाली एक्सएनयूएमएक्सपीएक्सची रूंदी असलेले एनिमेटेड जीआयएफ दर्शवित आहे आणि स्त्रोत व्हिडिओ रूंदीच्या एक्सएनयूएमएक्सपीएक्स रूंदीच्या प्रमाणात अवलंबून उंची स्वयं-आकारची आहे.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
AnimationOptions options = new AnimationOptions();
options.Width = 200;
options.Height = -1;
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
AnimationOptions options = new AnimationOptions();
options.setWidth(200);
options.setHeight(-1);
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", 
{"format":"gif", "width":200, "height":-1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", 
{"width":200, "height":-1});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItAnimationOptions->new();
$options->width(200);
$options->height(-1);
$grabzIt->URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItAnimationOptions();
$options->setWidth(200);
$options->setHeight(-1);
$grabzIt->URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItAnimationOptions.GrabzItAnimationOptions()
options.width = 200
options.height = -1
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=gif&width=200&height=-1&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da1Y73sPHKxw
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::AnimationOptions.new()
options.width = 200
options.height = -1
grabzIt.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

गणना करताना अ‍ॅनिमेटेड जीआयएफचे संपूर्ण निराकरण, आपल्या वर्तमान पॅकेजवर अनुमत आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी त्याऐवजी स्वयं-आकार-आकाराचे परिमाण वापरले जाईल.