वेब कॅप्चर आणि रूपांतरित करण्यासाठी साधने

एखादे वेब पृष्ठ रुपांतरित करण्यापूर्वी ते कसे बदलता?

वेब पृष्ठ बदला

कोणत्याही पृष्ठास प्रतिमा, पीडीएफ किंवा डीओसीएक्स म्हणून कॅप्चर करण्यापूर्वी आपण ते बदलू शकता.

हे करण्यासाठी आपण वापरत असलेल्या प्रोग्रामिंग भाषेमधून योग्य पद्धत वापरुन HTML पृष्ठांची सामग्री वाचणे आवश्यक आहे. एकदा आपण हे एचटीएमएल बदलल्यानंतर, त्याचे एक उदाहरण खाली दर्शविले जाईल. नंतर कडील सामग्री वाचण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या अ‍ॅड्रेस पॅरामीटरला त्याच सेट करा. हे सुनिश्चित करेल की समान पृष्ठ वापरून वेब पृष्ठ हस्तगत केले गेले आहे जेणेकरून कोणतीही संबंधित संसाधने योग्यरित्या प्रस्तुत केली जातील.

string html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Address = "http://www.example.com/index.html";
grabzIt.HTMLToImage(html, options);
grabzIt.SaveTo("result.jpg");
String html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setAddress("http://www.example.com/index.html");
grabzIt.HTMLToImage(html, options);
grabzIt.SaveTo("result.jpg");
var grabzit = require('grabzit');

var html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.html_to_image(html,{"address":"http://www.example.com/index.html"});
client.save_to("result.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$html = ""; #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html			
#alter HTML
html .= "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->address("http://www.example.com/index.html");
$grabzIt->HTMLToImage($html,$options);
$grabzIt->SaveTo("result.jpg");
$html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html	
//alter HTML
$html .= "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setAddress("http://www.example.com/index.html");
$grabzIt->HTMLToImage($html, $options);
$grabzIt->SaveTo("result.jpg");
html = "" #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html	
#alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>"
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.address = "http://www.example.com/index.html"
grabzIt.HTMLToImage(html, options)
grabzIt.SaveTo("result.jpg")
html = "" #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
#alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.address = "http://www.example.com/index.html"
grabzIt.html_to_image(html, options)
grabzIt.save_to("result.jpg")