वेब कॅप्चर आणि रूपांतरित करण्यासाठी साधने

एचटीएमएलला पीडीएफ व एचटीएमएलमध्ये प्रतिमेत रुपांतरित करा ग्रॅबझिटचे एपीआय वापरूनएचडीएमएल ते पीडीएफ आणि प्रतिमा API

HTML ला PDF मध्ये सहज रुपांतरित करण्यासाठी GrabzIt चे मोफत API वापरा आणि प्रतिमांना एचटीएमएल. जेव्हा GrabzIt HTML रूपांतरित करते एचटीएमएलमध्ये संदर्भित केलेली कोणतीही संसाधने योग्यरित्या प्रस्तुत केली गेली आहेत हे सुनिश्चित करण्यासाठी ते वेब ब्राउझरचा वापर करतात. उदा. सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, व्हिडिओ, फ्लॅश, एसव्हीजी किंवा वेब फॉन्ट.

तथापि, एचआरटीएमएलमध्ये नसलेल्या कोणत्याही संसाधनांचा संदर्भ ग्रॅबझिटद्वारे प्रस्तुत करण्यासाठी परिपूर्ण URL वापरुन केला पाहिजे. उदाहरणार्थ सीएसएस फाईलचा संदर्भ एचटीएमएल कोडमध्ये असावा http://www.example.com/mystyle.css त्याऐवजी mystyle.css

वरील डेमोमध्ये आपण पहातच आहात की HTML ते पीडीएफ एपीआयएल किंवा एचटीएमएल टू इमेज एपीआय वापरणे विकसकांना कल्पना करू शकते की काहीही तयार करू देते. मग त्याचे अचूक रूपांतर झाले into आमच्या कनवर्टर द्वारे प्रतिमा किंवा पीडीएफ.

HTML ते PDF API

नऊ वेगवेगळ्या प्रोग्रामिंग भाषांमध्ये उपलब्ध असलेल्या आमच्या वापरण्यास सुलभ एपीआयचा वापर करून ग्रॅबझिट आपल्या अ‍ॅपला एचटीएमएलला पीडीएफमध्ये रुपांतरित करण्यास सहज सक्षम करते. फक्त आपली आवश्यक प्रोग्रामिंग भाषा खाली निवडा आणि नंतर संबंधित सूचनांचे अनुसरण करा.

GrabzIt ची ASP.NET लायब्ररी कोणत्याही .NET भाषेसह सुसंगत असली तरी खाली दिलेला उदाहरण कोड C # वापरून एचडीएमएलला पीडीएफमध्ये रूपांतरित करणे किती सोपे आहे हे दर्शवितो. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी एएसपी.नेट लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा एएसपी.नेटसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.HTMLToPDF("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>"); 
grabzIt.SaveTo("documents/result.pdf");

आमचा एचटीएमएल PDF जावा लायब्ररीमध्ये वापरणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी जावा ग्रंथालय डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा जावा साठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.HTMLToPDF("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>"); 
grabzIt.SaveTo("documents/result.pdf");

जावास्क्रिप्टचा वापर करुन एचडीएमएलला पीडीएफमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी आमचे एपीआय वापरणे किती सोपे आहे हे खालील उदाहरण कोड दर्शविते. पीडीएफ डाउनलोड तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी ग्रॅबझिटची जावास्क्रिप्ट लायब्ररी. मग आपले मिळवा की आणि गुपित, डोमेन जोडा आपल्याला जावास्क्रिप्ट चालू करायचा आहे आणि नंतर हे पहा जावास्क्रिप्टसाठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@<%= APIVersion.JavaScript %>/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertHTML("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
{"format": "pdf"}).Create();
</script>

खाली दिलेला कोड कोड आमच्या API चा नोड.जेएस वापरून एचडीएमएल ते पीडीएफ रूपांतरण करण्यासाठी वापरणे किती सोपे आहे हे दर्शविते. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी नोड.जेएस पॅकेज डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा Node.js साठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.html_to_pdf("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>");
client.save_to("documents/result.pdf", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});

पर्लचा वापर करून एचटीएमएलला पीडीएफमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी आमचे एपीआय वापरणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पर्ल लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पर्ल साठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

#!/usr/bin/perl

use GrabzItClient;

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->HTMLToPDF("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>");
$grabzIt->SaveTo("documents/result.pdf");

खालील उदाहरण कोड दर्शविते की पीएचपीचा वापर करून एचडीएमएलला पीडीएफमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी आमचे एपीआय वापरणे किती सोपे आहे. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पीएचपी लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पीएचपीसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

include("GrabzItClient.php");

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->HTMLToPDF("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>"); 
$grabzIt->SaveTo("documents/result.pdf");

पायथनचा वापर करून एचटीएमएलला पीडीएफमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी आमचे एपीआय वापरणे किती सोपे आहे हे खालील उदाहरण कोड दर्शविते. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पायथन ग्रंथालय डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पायथनसाठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

from GrabzIt import GrabzItClient

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.HTMLToPDF("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>") 
grabzIt.SaveTo("documents/result.pdf") 

खालील उदाहरण कोड दर्शविते की आमच्या आरईएसपी एपीआयचा वापर करुन एचडीएमएलला पीडीएफमध्ये रूपांतरित करणे किती सोपे आहे. मग पहा REST API साठी API दस्तऐवजीकरण आपण आपल्या कॅप्चर सानुकूलित करू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

curl 
-d key=Sign in to view your Application Key
-d format=pdf 
-d html=%3Chtml%3E%3Cbody%3E%3Ch1%3EHello%20World%21%3C%2Fh1%3E%3C%2Fbody%3E%3C%2Fhtml%3E
https://api.grabz.it/services/convert 

खाली उदाहरण कोड दर्शवितो की रुबीचा वापर करून HTML मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी आमचे API वापरणे किती सोपे आहे. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी रुबी रत्न डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा रुबीसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

require 'grabzit'

grabzItClient = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzItClient.html_to_pdf("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>")	
grabzItClient.save_to("documents/result.pdf") 	

आपल्याकडे HTM किंवा HTML फायली असल्यास आणि PHP सारख्या सर्व्हर-साइड भाषा वापरत असल्यास, नंतर या दस्तऐवजांमध्ये पीडीएफ व्युत्पन्न करण्यासाठी देखील वापरले जाऊ शकते. फक्त योग्य वापरा FileToPDF पद्धत त्याऐवजी आपण वापरत असलेल्या भाषेसाठी.

पीडीएफ फायली तयार करताना, दोन पृष्ठांवर संबंधित सामग्रीचे विभाजन थांबविण्यासाठी आपल्यास पीडीएफमध्ये पृष्ठ खंड कोठे दिसावा हे निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी आपल्याला स्पष्टीकरण दिल्यानुसार विशेष पृष्ठ ब्रेक एचटीएमएल वाक्यरचना निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे प्रशिक्षण.

HTML ते प्रतिमा API

एचटीएमएलला प्रतिमांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी आपला अनुप्रयोग सक्षम करते. पुढीलपैकी एका फाईल स्वरूपनात: जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी, डब्ल्यूईबीपी किंवा टीआयएफएफ. नऊ वेगवेगळ्या प्रोग्रामिंग भाषांपैकी एक वापरणे. आपण खाली वापरू इच्छित प्रोग्रामिंग भाषा निवडा आणि नंतर संबंधित सूचनांचे अनुसरण करा.

खाली दिलेला उदाहरण कोड एएसपी.नेटचा वापर करुन एचटीएमएलला पीएनजी प्रतिमेमध्ये रूपांतरित करणे किती सोपे आहे हे दर्शवितो. फक्त प्रतिमा तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी एएसपी.नेट लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा एएसपी.नेटसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Format = ImageFormat.png;

grabzIt.HTMLToImage("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>", options); 
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");

जावा वापरून HTML ला पीएनजी प्रतिमेत रुपांतरित करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. फक्त प्रतिमा तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी जावा ग्रंथालय डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा जावा साठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setFormat(ImageFormat.PNG);

grabzIt.HTMLToImage("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>", options); 
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");

जावास्क्रिप्टमध्ये एचटीएमएलला जेपीजीमध्ये रूपांतरित करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. प्रतिमा डाउनलोड तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी ग्रॅबझिटची जावास्क्रिप्ट लायब्ररी. मग आपले मिळवा की आणि गुपित, डोमेन जोडा आपल्याला जावास्क्रिप्ट चालू करायचा आहे आणि नंतर हे पहा जावास्क्रिप्टसाठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@<%= APIVersion.JavaScript %>/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertHTML("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>").Create();
</script>

नोड.जेएस वापरुन एचटीएमएल रूपात रुपांतरित करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. फक्त प्रतिमा तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी नोड.जेएस पॅकेज डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा Node.js साठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.html_to_image("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>");
client.save_to("images/result.jpg", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});

पर्लचा वापर करून एचटीएमएलला जेपीजीमध्ये रूपांतरित करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. फक्त प्रतिमा तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पर्ल लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पर्ल साठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

#!/usr/bin/perl

use GrabzItClient;

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->HTMLToImage("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>");
$grabzIt->SaveTo("images/result.jpg");

खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो की पीएचपीचा वापर करुन एचटीएमएलला जेपीजीमध्ये रूपांतरित करणे किती सोपे आहे. फक्त प्रतिमा फायली तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पीएचपी लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पीएचपीसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

include("GrabzItClient.php");

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->HTMLToImage("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>"); 
$grabzIt->SaveTo("images/result.jpg");

पायथनचा वापर करून HTML मध्ये प्रतिमेत रूपांतरित करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. फक्त प्रतिमा तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पायथन ग्रंथालय डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पायथनसाठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

from GrabzIt import GrabzItClient

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.HTMLToImage("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>") 
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg") 

खालील उदाहरण कोड दर्शविते की आमच्या आरईएसटी एपीआयचा वापर करुन एचटीएमएलला जेपीजी स्वरूपनात रूपांतरित करणे किती सोपे आहे. मग तपासा REST API साठी API दस्तऐवजीकरण आपण आपल्या कॅप्चर सानुकूलित करू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

curl 
-d key=Sign in to view your Application Key
-d format=jpg 
-d html=%3Chtml%3E%3Cbody%3E%3Ch1%3EHello%20World%21%3C%2Fh1%3E%3C%2Fbody%3E%3C%2Fhtml%3E
https://api.grabz.it/services/convert 

खाली उदाहरण कोड दर्शवितो की रुबीचा वापर करून एचटीएमएलला जेपीजी स्वरूपात रूपांतरित करणे किती सोपे आहे. फक्त प्रतिमा तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी रुबी रत्न डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा रुबीसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

require 'grabzit'

grabzItClient = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzItClient.html_to_image("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>")	
grabzItClient.save_to("images/result.jpg")