वेब कॅप्चर आणि रूपांतरित करण्यासाठी साधने
HTML घटक कॅप्चर करा

GrabzIt सह HTML घटक कॅप्चर करा

GrabzIt चे API आणि स्क्रीनशॉट साधन वेब पृष्ठ किंवा एचटीएमएल स्निपेटमधील HTML घटक कॅप्चर करणे शक्य करा. त्यानंतर प्रतिमा, पीडीएफ किंवा वर्ड दस्तऐवज म्हणून परत केले जाऊ शकते.

फक्त आवश्यकता अशी आहे की कॅप्चर करण्यासाठी HTML घटकात a आहे अद्वितीय सीएसएस निवडकर्ता जसे की ते ओळखण्यासाठी वर्ग, आयडी किंवा अधिक जटिल सीएसएस निवडकर्ता.

खालील उदाहरणांमध्ये आम्ही खाली डीआयव्हीमधील सामग्री कॅप्चर करू.

...
<div id="Article">
<p>This is the content I am interested in.</p>
<img src="myimage.jpg">
</div>
...

प्रतिमा म्हणून HTML घटक कॅप्चर करा

प्रतिमेची रुंदी आणि उंची -1 वर सेट करा जेणेकरून प्रतिमा लक्ष्यित HTML घटकाच्या आकाराशी जुळेल. ब्राउझर विंडोची लांबी -1 वर सेट केल्यास लक्ष्यित एचटीएमएल घटक फिट झाल्यास आपोआप देखील याची खात्री होईल intओ ब्राउझर

एएसपी.नेटचा वापर करुन वेब पृष्ठांवरील प्रतिमा म्हणून HTML घटक कॅप्चर करणे प्रारंभ करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. फक्त प्रतिमा तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी एएसपी.नेट लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा एएसपी.नेटसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.OutputWidth = -1;
options.OutputHeight = -1;
options.BrowserHeight = -1;
options.Format = ImageFormat.jpg;
options.TargetElement = "#Article";

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/", options);
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");

जावा वापरुन वेब पृष्ठांवरील प्रतिमा म्हणून HTML घटक हस्तगत करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. फक्त प्रतिमा तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी जावा ग्रंथालय डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा जावा साठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setWidth(-1);
options.setHeight(-1);
options.setBrowserHeight(-1);
options.setFormat(ImageFormat.JPG);
options.setTargetElement("#Article");

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/", options);
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");

जावास्क्रिप्टचा वापर करुन वेब पृष्ठांकडील प्रतिमा म्हणून HTML घटक हस्तगत करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. प्रतिमा डाउनलोड तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी ग्रॅबझिटची जावास्क्रिप्ट लायब्ररी. मग आपले मिळवा की आणि गुपित, डोमेन जोडा आपल्याला जावास्क्रिप्ट चालू करायचा आहे आणि नंतर हे पहा जावास्क्रिप्टसाठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

जावास्क्रिप्ट एपीआय वापरताना हे देखील शक्य आहे एचटीएमएल घटकाची डायनॅमिक सामग्री कॅप्चर करा.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@<%= APIVersion.JavaScript %>/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.example.com/",
{"target": "#Article", "bheight": -1, "height": -1, "width": -1}).Create();
</script>

खाली दिलेला कोड कोड दाखवते की नोड.जे.एस. वापरून वेब पृष्ठांवरील प्रतिमा म्हणून HTML घटक मिळविणे किती सोपे आहे. फक्त प्रतिमा तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी नोड.जेएस पॅकेज डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा Node.js साठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
// The minus ones indicates that image should not be cropped
var options = {"browserHeight":-1, "width":-1, "height":-1, "format":"jpg", "target":"#Article"};

client.url_to_image("http://www.example.com/", options);
client.save_to("images/result.jpg", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});

पर्लचा वापर करुन वेब पृष्ठांवरील प्रतिमा म्हणून HTML घटक हस्तगत करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. फक्त प्रतिमा तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पर्ल लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पर्ल साठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

#!/usr/bin/perl

use GrabzItClient;

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->browserHeight(-1);
$options->width(-1);
$options->height(-1);
$options->targetElement("#Article");

$grabzIt->URLToImage("http://www.example.com/", $options);
$grabzIt->SaveTo("images/result.jpg");

खाली दिलेला उदाहरण कोड पीएचपीचा वापर करुन वेब पृष्ठांवरील प्रतिमा म्हणून HTML घटक कॅप्चर करणे प्रारंभ करणे किती सोपे आहे हे दर्शवितो. फक्त प्रतिमा फायली तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पीएचपी लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पीएचपीसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

include("GrabzItClient.php");

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

// The -1 indicates that image should not be cropped
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setWidth(-1);
$options->setHeight(-1);
$options->setBrowserHeight(-1);
$options->setFormat("jpg");
$options->setTargetElement("#Article");

$grabzIt->URLToImage("http://www.example.com/", $options);
$grabzIt->SaveTo("images/result.jpg");

पायथनचा वापर करून वेब पृष्ठांकडील प्रतिमा म्हणून HTML घटक हस्तगत करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. फक्त प्रतिमा तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पायथन ग्रंथालय डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पायथनसाठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

from GrabzIt import GrabzItClient

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

# The -1 indicates that image should not be cropped
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.width = 250
options.height = 250
options.browserHeight = -1
options.format = "jpg"
options.targetElement = "#Article"

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/", options)
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg") 

आमचे आरईएसपीआयटी वापरुन वेब पृष्ठांवरील प्रतिमा म्हणून HTML घटक हस्तगत करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. मग पहा REST API साठी API दस्तऐवजीकरण आपण आपल्या कॅप्चर सानुकूलित करू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&width=-1&height=-1&bheight=-1&target=%23Article&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2F

खाली उदाहरण कोड दर्शवितो की रुबीचा वापर करून एचटीएमएलला जेपीजी स्वरूपात रूपांतरित करणे किती सोपे आहे. फक्त प्रतिमा तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी रुबी रत्न डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा रुबीसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

require 'grabzit'

grabzItClient = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.browserHeight = -1
options.width = -1
options.height = -1
options.targetElement = "#Article"

grabzItClient.url_to_image("http://www.example.com/", options)
grabzItClient.save_to("images/result.jpg") 	

एचटीएमएल एलिमेंट डीओसीएक्स म्हणून कॅप्चर करा

कॅप्चर केलेले HTML घटक रूपांतरित करताना intoa वर्ड दस्तऐवज कॅप्चर केलेला HTML घटक वर्ड दस्तऐवज पृष्ठाच्या डाव्या-डाव्या बाजूस दिसून येईल.

एएसपी.नेटचा वापर करुन वेब पृष्ठांवरील वर्ड दस्तऐवज म्हणून HTML घटक कॅप्चर करणे प्रारंभ करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. जरी GrabzIt चे ASP.NET लायब्ररी कोणत्याही .NET भाषेसह सुसंगत आहे. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी एएसपी.नेट लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा एएसपी.नेटसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.TargetElement = "#Article";

grabzIt.URLToDOCX("http://www.example.com/", options);
grabzIt.SaveTo("documents/result.docx");

जावा वापरुन वेब पृष्ठांवरील वर्ड दस्तऐवज म्हणून HTML घटक हस्तगत करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. DOCX चे फक्त तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी जावा ग्रंथालय डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा जावा साठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.setTargetElement("#Article");

grabzIt.URLToDOCX("http://www.example.com/", options);
grabzIt.SaveTo("documents/result.docx");

जावास्क्रिप्टचा वापर करुन वेब पृष्ठांकडील शब्द दस्तऐवज म्हणून HTML घटक कॅप्चर करणे प्रारंभ करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. डॉकएक्सचे डाउनलोड तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी ग्रॅबझिटची जावास्क्रिप्ट लायब्ररी. मग आपले मिळवा की आणि गुपित, डोमेन जोडा आपल्याला जावास्क्रिप्ट चालू करायचा आहे आणि नंतर हे पहा जावास्क्रिप्टसाठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

जावास्क्रिप्ट एपीआय वापरताना हे देखील शक्य आहे एचटीएमएल घटकाची डायनॅमिक सामग्री कॅप्चर करा.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@<%= APIVersion.JavaScript %>/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.example.com/",
{"format": "docx", "target": "#Article"}).Create();
</script>

खाली दिलेला कोड कोड दाखवते की नोड.जे.एस. वापरून वेबपृष्ठावरील शब्द दस्तऐवज म्हणून HTML घटक कॅप्चर करणे किती सोपे आहे. DOCX चे फक्त तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी नोड.जेएस पॅकेज डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा Node.js साठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_docx("http://www.example.com/", {"targetElement": "#Article"});
client.save_to("documents/result.docx", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});

पर्लचा वापर करुन वेब पृष्ठांवरील वर्ड कागदपत्रे म्हणून HTML घटक कॅप्चर करणे प्रारंभ करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. DOCX चे फक्त तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पर्ल लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पर्ल साठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

#!/usr/bin/perl

use GrabzItClient;

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = GrabzItDOCXOptions->new();
$options->targetElement("#Article");

$grabzIt->URLToDOCX("http://www.example.com/", $options);
$grabzIt->SaveTo("documents/result.docx");

खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो की पीएचपीचा वापर करुन वेब पृष्ठांवरील वर्ड दस्तऐवज म्हणून HTML घटक कॅप्चर करणे किती सोपे आहे. DOCX चे फक्त तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पीएचपी लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पीएचपीसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

include("GrabzItClient.php");

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = new \GrabzIt\GrabzItDOCXOptions();
$options->setTargetElement("#Article");

$grabzIt->URLToDOCX("http://www.example.com/", $options);
$grabzIt->SaveTo("documents/result.docx");

पायथनचा वापर करून वेब पृष्ठांवरील वर्ड दस्तऐवज म्हणून HTML घटक कॅप्चर करणे प्रारंभ करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. DOCX चे फक्त तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पायथन ग्रंथालय डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पायथनसाठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

from GrabzIt import GrabzItClient

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzItDOCXOptions.GrabzItDOCXOptions()
options.targetElement = "#Article"

grabzIt.URLToDOCX("http://www.example.com/", options)
grabzIt.SaveTo("documents/result.docx") 

आमचे आरईएसपीआयटी वापरुन वेब पृष्ठांवरील वर्ड दस्तऐवज म्हणून HTML घटक कॅप्चर करणे प्रारंभ करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. मग पहा REST API साठी API दस्तऐवजीकरण आपण आपल्या कॅप्चर सानुकूलित करू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&target=%23Article&format=docx&url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2F

खाली उदाहरण कोड दर्शवितो की रुबीचा वापर करुन वेब पृष्ठांवरील HTML दस्तऐवज म्हणून HTML घटक हस्तगत करणे किती सोपे आहे. DOCX चे फक्त तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी रुबी रत्न डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा रुबीसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

require 'grabzit'

grabzItClient = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::DOCXOptions.new()
options.targetElement = "#Article"

grabzItClient.url_to_docx("http://www.example.com/", options)

grabzItClient.save_to("documents/result.docx") 	

पीडीएफ म्हणून HTML घटक कॅप्चर करा

डीफॉल्टनुसार कॅप्चर केलेले HTML घटक रूपांतरित करताना into पीडीएफ दस्तऐवज कॅप्चर केलेले एचटीएमएल घटक पीडीएफ पृष्ठाच्या डाव्या बाजूस त्याच फॅशनमध्ये डीओसीएक्स प्रमाणे दिसतील. तथापि पीडीएफमध्ये स्वयंचलितपणे देखील शक्य आहे पृष्ठ आकार सेट करा जेणेकरून ते HTML घटकांच्या आकाराशी जुळेल.

एएसपी.नेटचा वापर करुन वेब पृष्ठांवरुन HTML घटक कॅप्चर करणे प्रारंभ करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. जरी GrabzIt चे ASP.NET लायब्ररी कोणत्याही .NET भाषेसह सुसंगत आहे. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी एएसपी.नेट लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा एएसपी.नेटसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

PDFOptions options = new PDFOptions();
options.TargetElement = "#Article";

grabzIt.URLToPDF("http://www.example.com/", options);
grabzIt.SaveTo("documents/result.pdf");

जावा वापरून वेब पृष्ठांकडून एचडीएमएल घटक पीडीएफ म्हणून मिळविणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी जावा ग्रंथालय डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा जावा साठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setTargetElement("#Article");

grabzIt.URLToPDF("http://www.example.com/", options);
grabzIt.SaveTo("documents/result.pdf");

जावास्क्रिप्टचा वापर करुन वेब पृष्ठांवरुन HTML घटक कॅप्चर करणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. पीडीएफ डाउनलोड तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी ग्रॅबझिटची जावास्क्रिप्ट लायब्ररी. मग आपले मिळवा की आणि गुपित, डोमेन जोडा आपल्याला जावास्क्रिप्ट चालू करायचा आहे आणि नंतर हे पहा जावास्क्रिप्टसाठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

जावास्क्रिप्ट एपीआय वापरताना हे देखील शक्य आहे एचटीएमएल घटकाची डायनॅमिक सामग्री कॅप्चर करा.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@<%= APIVersion.JavaScript %>/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.example.com/",
{"format": "pdf", "target": "#Article"}).Create();
</script>

खाली दिलेला कोड कोड नोड.जेएस वापरून वेब पृष्ठांकडून एचडीएमएल घटक पीडीएफ म्हणून मिळविणे किती सोपे आहे हे दर्शवितो. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी नोड.जेएस पॅकेज डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा Node.js साठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.url_to_pdf("http://www.example.com/", {"targetElement":"#Article"});
client.save_to("documents/result.pdf", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});

पर्लचा वापर करुन वेब पृष्ठांकडून HTML घटक कॅप्चर करणे किती सोपे आहे हे खालील उदाहरण कोड दर्शविते. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पर्ल लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पर्ल साठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

#!/usr/bin/perl

use GrabzItClient;

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->targetElement("#Article");

$grabzIt->URLToPDF("http://www.example.com/", $options);
$grabzIt->SaveTo("documents/result.pdf");

खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो की पीएचपीचा वापर करुन वेब पृष्ठांवरुन HTML घटक कॅप्चर करणे प्रारंभ करणे किती सोपे आहे. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पीएचपी लायब्ररी डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पीएचपीसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

include("GrabzItClient.php");

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setTargetElement("#Article");

$grabzIt->URLToPDF("http://www.example.com/", $options);
$grabzIt->SaveTo("documents/result.pdf");

पायथनचा वापर करून वेब पृष्ठांकडून एचडीएमएल घटक पीडीएफ म्हणून मिळविणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी पायथन ग्रंथालय डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा पायथनसाठी API दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

from GrabzIt import GrabzItClient

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.targetElement = "#Article"

grabzIt.URLToPDF("http://www.example.com/", options)
grabzIt.SaveTo("documents/result.pdf") 

आमचे आरईएसपीआयपी वापरुन वेब पृष्ठांकडून एचटीएमएल घटकांना पीडीएफ म्हणून मिळविणे किती सोपे आहे हे खाली दिलेला उदाहरण कोड दर्शवितो. मग पहा REST API साठी API दस्तऐवजीकरण आपण आपल्या कॅप्चर सानुकूलित करू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&target=%23Article&format=pdf&url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2F

खाली उदाहरण कोड दर्शवितो की रुबीचा वापर करुन वेब पृष्ठांवरुन HTML घटक कॅप्चर करणे प्रारंभ करणे किती सोपे आहे. फक्त पीडीएफ तयार करणे प्रारंभ करण्यासाठी रुबी रत्न डाउनलोड करा, आपल्या मिळवा की आणि गुपित आणि नंतर डेमो वापरा आत समाविष्ट. मग पहा रुबीसाठी एपीआय दस्तऐवजीकरण आपण GrabzIt चे API वापरू शकता असे सर्व मार्ग शोधण्यासाठी.

require 'grabzit'

grabzItClient = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.targetElement = "#Article"

grabzItClient.url_to_pdf("http://www.example.com/", options)

grabzItClient.save_to("documents/result.pdf") 	

स्क्रीनशॉट टूलमध्ये एचटीएमएल घटक कॅप्चर करत आहे

एचटीएमएल घटक हस्तगत करण्याची क्षमता आमच्यामध्ये देखील उपलब्ध आहे ऑनलाईन स्क्रीनशॉट साधन आपले शेड्यूल केलेले कार्य तयार करताना आपण सेट केले असल्याची खात्री करा लक्ष्य घटक आपण कॅप्चर करू इच्छित HTML घटकाच्या CSS निवडकर्त्यासह फील्ड. आपण पीडीएफ कागदपत्रांच्या क्रॉपिंगवर नियंत्रण ठेवू इच्छित असल्यास आपण ते सेट करणे देखील आवश्यक आहे सानुकूल पृष्ठ आकार फील्ड तसेच.